กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

0
249

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลคลองโยง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป โดยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน คณะครู/นักเรียน และประชาชน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง โดยขบวนรถจะเคลื่อนไปยังวัดต่างๆ จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดมะเกลือ, วัดมงคลประชาราม, วัดพุทธธรรมรังษี และวัดป่าศรีถาวรคลองโยง ตามลำดับ