ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
213
doc05269120190718130550