ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

0
923
doc05319520190722151021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา