ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครื่อข่ายแบบมุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
262
doc05336720190723145316