กิจกรรมเช้าวันพระรักษาศีล 5 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง

0
259

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 ณ วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งวันพระครั้งถัดไปกำหนดจัดในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จากนั้น เวลา 10.00 น. ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดยมีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู/นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองนราภิรมย์ และทำความสะอาดบริเวณวัดมะเกลือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562