เกิดที่ไหน ใครมีหน้าที่แจ้งเกิด และแจ้งเกิดที่ใด…??

0
362