โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0
309

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นางอรุณี แก้วชะอุ่ม รองปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว สร้างความสามัคคีในครอบครัว และป้องกันหรือลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาทรงไทยวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม