กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2562

0
316

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากนั้น นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู/นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายวิภัทร รอดเทภัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดป้ายโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี จากนั้นร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา 19.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม