ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม โดยการลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะเกลือ 4 – ถนนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข หมู่ที่ 4,7 ตำบลคลองโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
187
doc05437520190730154249