ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมากำจัดผักตบชวาด้วยรถแบ็คโฮ PC 60 พร้อมโป๊ะ ในเขตพื้นที่คลองซอยบน หมู่ที่ 2, 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
204
doc05575120190805151050