ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและประธานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562)

0
295
doc05594820190806150947