ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน และประเภทวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
6
doc05627120190808152451.9