ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 55 0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
197
doc05627020190808152432.10