โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

0
289

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายสมเกียรติ  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง  มอบหมายให้นางมุกดา  อภิปิติวรกุล  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น โดยมีนางปาจรีย์  ศรีโพธิ์ช้าง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดใหม่ ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และผู้แทนเยาวชนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม