สัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมากำจัดผักตบชวาด้วยรถแบ็คโฮ PC 60 พร้อมโป๊ะ ในเขตพื้นที่คลองซอยบน หมู่ที่ 2 , 3 ตำบลคลองโยง

0
274
doc05639020190809152041.2