สัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

0
262
doc05656620190813161944