ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
146
doc05663820190814105808.1