ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
311
doc05663720190814105746.2