ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
107
doc05689120190815135609.2