ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
97
doc05689320190815135640.3