ประกาศเทศบาลตำบลคลงโยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

0
124
doc05710920190816102829.1