ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง ศูนย์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
235
doc05722020190816155708.2