ประกาศสัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมากำจัดผักตบชวาด้วยรถแบ็คโฮ PC120 ในเขตพื้นที่คลอง รพช. หมู่ที่ 4 และ 5 ตำบลคลองโยง

0
258
doc05721720190816155629.4