ร่วมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิตนเองและผู้อื่น

0
325

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยนายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิตนเองและผู้อื่น โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม