เทศบาลตำบลคลองโยงมอบถังขยะและเครื่องออกกำลังกาย

0
228

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยนายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการมอบถังขยะสำหรับคัดแยกขยะอันตราย/ขยะรีไซเคิล และมอบเครื่องออกกำลังกายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม