ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทนจำนวน 1 รายการ และประเภทวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
274
doc05751120190819161809