กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

0
260

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธาน และนำประชาชนจิตอาสา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะอาจารย์/นักเรียน กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ณ วัดป่าศรีถาวรคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม