ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อทดแทนบ่อเดิมบริเวณหมู่บ้านเอกสยาม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
236
doc05776820190821140557