ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
227
doc05813020190826133000