โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปี 2562

0
302

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปี 2562 โดยมีนางอรุณี แก้วชะอุ่ม รองปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงของการทุจริต และป้องกันปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศิริชัย วิชชุวัชรากร ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง