โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน หัวข้อแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

0
241

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายจรูญ ขุนทรง ปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน หัวข้อแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีนางอรุณี แก้วชะอุ่ม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนางกนกพร มีสุข นักวิชการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง จำนวน 50 คน

งโยง จำนวน 50 คน