โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติวิถีเกษตร

0
363

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นายวิภัทร รอดเทภัย เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายอำนาจ อัศวรักษ์สกุล นำคณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยงจำนวน 3 ศูนย์ เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติวิถีเกษตร ณ ดูบัวคาเฟ่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และเจษฎา เทคนิค มิวเซียม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา