ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
245
doc05914920190903161241