ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ ซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำชนิดจมใต้น้ำ (ซับเมอร์ส)และอุปกรณ์ของบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
206
doc05915220190903162329