ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุอันสมควร

0
136

สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ขอเชิญหน่วยงานของรัฐ และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุอันสมควร ได้ทางเว็บไซต์ http://www.khonthai.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ 0 3434 0071 – 4