ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
203
1