ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
257
doc05977420190906153605