กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล

0
304

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธาน และนำประชาชนจิตอาสา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และคณะอาจารย์/นักเรียน กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นผิวถนน ทาสีริมฟุตบาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล