พิธีบวงสรวงพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

0
279

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันประกอบพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในอำเภอพุทธมณฑล