ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองโยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
259
doc06074420190916153935