ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง ศูนย์ 1,ศูนย์ 2 และศูนย์ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
248
doc06100820190918154547