ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองโยง ปีงบประมาณ 2563

0
212
doc06205320190925141958