ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองโยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
216
doc06285420190930153724