ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

0
261
ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 4