ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน , โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

0
234

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ วัดสาลวัน หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายสมเกียรติ  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน , โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล และในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการตรวจรักษาโรค ตัดผม การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และการบริการด้านปศุสัตว์ ฯลฯ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลายาและตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก