ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

0
192

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้ จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายอำเภอพุทธมณฑล ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาวัดสุวรรณาราม โดยการ ล้างพื้น เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาดสวยงาม เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด มีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันในการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย

หลังจากนั้น นายอำเภอพุทธมณฑลได้นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทำการซักซ้อมตั้งขบวนเรือเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม