ร่วมพิธีอัญเชิญแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสุวรรณาราม

0
316

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ภู่สุพรรณ์ , นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมพิธีอัญเชิญแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

โดยขบวนเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน แห่ร่องมาตามคลองกำนันขาว เข้าสู่คลองมหาสวัสดิ์ มายังศาลาท่าน้ำ บริเวณหน้าโบสถ์วัดสุวรรณาราม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากขบวนเรือและนำขบวนแห่เวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ 3 รอบและเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์หน้าองค์เจดีย์ และถวายความเคารพ ต่อจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายเกียรติบัตรส้วมสาธารณะถูกสุขลักษณะยอดเยี่ยม แก่พระครูปลัดศิลา ธมฺมธีโร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ อสม.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ต่อมานางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีถวายกฐินบริวารสมทบพระกฐินพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมหาสวัสดิ์ ให้มาทอดถวาย ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้