ทำบุญเช้าวันพระรักษาศีล 5 ณ วัดมะเกลือ

0
330

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เทศบาลตำบลคลองโยง นำโดยนายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง และประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 ด้วยการร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาประเพณี สืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างความรักความสามัคคี เกื้อกูลกันในชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเข้าวัดเพื่อนำหลักธรรมกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน