การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562

0
405

เทศบาลตำบลคลองโยง กำหนดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับการรับสมัครการประกวดกระทง เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง ในวันและเวลาราชการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-989676 กองการศึกษา