ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรกลางสายน้ำและส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

0
236

เทศบาลตำบลคลองโยง ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรกลางสายน้ำและส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรกลางสายน้ำ การแข่งขันเรือพาย การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การแข่งขันเปตอง การแข่งขันเซปักตะกร้อ และกิจกรรมการประกวดกระทง

 

กำนดการ